Waarom een goede huisstijl jou meer klanten oplevert

De kwaliteitsverschillen tussen producten en diensten zijn aan het vervagen. Dat geldt ook voor de producten en diensten die jij levert. Door deze verandering wordt het imago van jouw bedrijf steeds belangrijker. Hierop baseert de klant namelijk haar keuze.

Een belangrijk instrument bij de imagovorming vormt de huisstijl. Huisstijlen zijn het ideale instrument om het imago van een organisatie te verbeteren. Geen communicatie-instrument komt zo vaak in de uitingen van de organisatie terug als de huisstijl.

Ook is huisstijl, in tegenstelling tot de meeste andere imagovormende factoren, relatief makkelijk te beïnvloeden. Kortom hét instrument om professioneel en zorgvuldig mee om te gaan.

Belangrijk is om vast te leggen wat de afgesproken "regels" zijn van de huisstijl. Vooral het consequent doorvoeren van de huisstijl draagt bij aan de herkenbaarheid en daarmee aan het imago van jouw bedrijf. Een prima instrument om deze regels te bewaken is een handboek voor de huisstijl.

Waarom een handboek voor de huisstijl?

Een huisstijl bestaat - behalve uit een logo - ook uit een (grafische) vormgeving die past bij de uitstraling van je bedrijf. Door gebruik te maken van een huisstijl, zijn jouw publicaties direct herkenbaar. Dat heeft als grote voordeel dat het niet nodig is om steeds opnieuw uit te leggen waar het bedrijf voor staat en wat de werkzaamheden zijn van het bedrijf. De vormgeving heeft alvast de basis gelegd.

Om die herkenbaarheid te behouden is het nodig om de huisstijl te bewaken. Dat betekent dat alle publicaties aan een aantal richtlijnen moet voldoen. De richtlijnen voor de huisstijl in een handboek huisstijl.

Wat bevat een handboek huisstijl?

  • Beschrijving van de basiselementen van de huisstijl.
  • Kleurgebruik in een publicatie en hoe deze kleur er uitziet in druk, online of in verf.
  • De typografie van jouw publicaties. Typografie gaat over de vormgeving van tekst.
  • Op welke manier je logo wordt gebruikt.
  • Fotomateriaal is beeldbepalend en zorgt voor een groot deel van je uitstraling.

Het gebruik van templates

Om kosten te besparen en de huisstijl te bewaken is het verstandig om een aantal templates te maken die de basis zijn van een publicatie. Deze templates kunnen gemaakt worden voor o.a. advertenties, mailingen, banners voor op de website en banners voor social media.

Op September 14, 2021