Terug

Stereotypering in reclames

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben Renee Roel, ik woon in emmen en doet dit jaar examen (5 hav ) op het Hondsrugcollege. Voor mijn profielwerkstuk (soort van afstudeer project) heb ik het onderwerp stereotypering gekozen. Mijn leraar geschiedenis de heer Albring heeft mij geadviseerd advies te vragen bij reclamebureaus omtrent:

1. Uw mening over het gebruik van stereotypes in reclames.

2. Uw mening over de aangenomen resolutie tegen stereotypen in reclame-uitingen. Met deze resolutie worden instanties voor mediatoezicht opgericht met een specifieke dienst voor gendergelijkheid. Met gendergelijkheid wordt bedoeld: Gelijkheid van de man en de vrouw, geen discriminatie naar geslacht en seksuele geaardheid.

Mijn vraag aan u is de volgende: heeft u informatie voor mij omtrent bovengenoemde punten?

Ook eventueel uw advies op welke websites hier ik iets over kan vinden is van harte welkom.

 

U bij voorbaat hartelijk dankend voor de te nemen moeite teken ik,

Met vriendelijke groet,

Renee Roel

Laan van het Kinholt 308

7823 HH Emmen

Tel: 0591-628876.

mii_renee@msn.com


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

.