Terug

Wat is u mening omtrent reclame voor kinderen? (meerdere reclamebureaus!)

Anoniem

Ik heb enkele vragen omtrent de opinie van de verschillende reclamebureaus over reclames voor kinderen (specifiek: kinderen van 0 t/m 12 jaar).

 

Wat vindt u ervan dat reclame voor kinderen is toegestaan?

Vindt u dat reclame voor kinderen verboden zou moeten worden? Wat zijn uw argumenten?

Vindt u dat er een (onderste) leeftijdsgrens moet komen voor reclame voor kinderen? Indien ja, bij welke leeftijd moet deze grens liggen?

Indien reclame voor kinderen moet worden toegestaan, geldt dit dan voor zowel reclame over snoep als voor reclame over speelgoed? Wat zijn uw argumenten?

Moet er onderscheid worden gemaakt tussen de regels die gelden voor het maken van reclame over snoep en reclame over speelgoed? Indien ja, op welke regels heeft dit onderscheid dan betrekking?

Vindt u dat er voor reclame voor kinderen dezelfde verleidende reclametechnieken mogen worden gebruikt als voor reclame voor volwassenen? Wat zijn uw argumenten?

Vindt u dat de regels omtrent kinderreclame vanuit de politiek geregeld en opgelegd moeten worden? Wat zijn uw argumenten?

Hartelijk dank.


1 Antwoord

Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Net als met alcohol en sigaretten is reclame vaak misleidend en speelt altijd in op de emoties van de kijker of toehoorder. Waar met alcohol een leeftijdsgrens wordt ingesteld voor gebruik en voor drugs een drugspas aan de grens, zie je dat er direct een toename van illegaal aankopen en gebruik ontstaat. 

Hoewel de gezondheid geschaad wordt, is door het slechts incidenteel te pakken kunnen krijgen van de middelen, een reden om juist meer te willen nemen en grenzen te willen opzoeken. Advies en voorlichting is mijns inziens beter dan te strenge regelgeving en verbod.