Terug

Zou u mij kunnen helpen met mijn profielwerkstuk?

Daphne

Beste reclamebureau's,

 

Mijn naam is Daphne Krepel en ik zit momenteel in 5 Havo. Gedurende een aantal maanden moeten wij ons bezighouden met het maken van een ProfielWerkStuk. Mijn ProfielWerkStuk gaat over reclame en is ingedeeld bij het vak Nederlands. Graag zou ik willen weten hoe een reclameboodschap wordt gemaakt en aan welke voorwaarden een goede reclame moet voldoen. Bijvoorbeeld; de doelgroep van de reclame is jongeren: wordt er dan gelet op het taalgebruik van jongeren en wordt dit dan verwerkt in de reclames? En hoe wordt een reclame aantrekkelijk genoeg om kijkers te overtuigen van het product?

 

Met vriendelijke groet,

 

Daphne Krepel


1 Antwoord

Antwoord van Merkbaar Creatieve Reclamemakers

Beste Daphne,

 

Uiteraard wordt er gekeken naar de doelgroep!

 

In jou voorbeeld zijn jongeren de doelgroep. Deze zal je op een andere wijze moeten benaderen, dan bijvoorbeeld ouderen. Hierbij wordt niet alleen gelet op het taalgebruik maar ook het soort medium wat ingezet moet worden. Jongeren zijn bijvoorbeeld makkelijker te bereiken door het inzetten van Social Media als Twitter, Facebook, Hyves etc...

 

Daarnaast vraag je hoe reclame aantrekkelijk wordt! Dit is afhankelijk van diverse factoren. We bekijken het product vanuit diverse invalshoeken. Daaruit omschrijven wij de Unique Selling Points van het product (wat is bijzonder aan het product / wat is de meerwaarde). Hieruit kan je verschillende reclameboodschappen vertalen richting de consument. De overtuiging komt dus vanuit enerzijds het product en anderzijds vanuit een bestaande of gecreëerde behoefte.

 

Kijk naar Smartphones als de iPhone. Telefoons bestonden al jaren, echter heeft Apple de behoefte gecreëerd bij de consument dat je met een telefoon meer moest kunnen dan alleen bellen. De iPhone maakt je leven makkelijker / ziet er mooier uit / is beter van kwaliteit etc... Door dit maar vaak genoeg te zeggen kan je een behoefte bij de consument creëren!

 

Ik hoop je hiermee een beetje geholpen te hebben!

 

Met vriendelijke groet,

Clemens Beneder

 

2becreative | communicatie

Apeldoorn